Alt Empordà

L’Alt Empordà ocupa l’àmplia plana formada per les conques del Fluvià i del Muga i limita al nord amb l’extrem oriental dels Pirineus. El seu clima temperat afavoreix la presència natural d’una vegetació típicament mediterrània, formada essencialment per alzinari suredes, tot i que a les zones més altes proliferen les rouredes i en les més humides, les fagedes.

L’acció humana ha fet que hi predominin els camps de conreu, els pinars i el matoll, sobretot a la plana litoral, que és actualment un mosaic de cultius, poblacions, urbanitzacions, rius, llacs i maresmes, tots ells relacionats per una densa xarxa de carreteres i camins. En el sector del delta dels rius Fluvià i Muga hi ha la part principal dels Aiguamolls de l’Empordà, una zona pantanosa declarada Parc Natural que compta amb una important varietat faunística, sobretot d’espècies lacustres.

La seva activitat econòmica es basa en l’agricultura, la ramaderia, la pesca, la indústria metal·lúrgica i el turisme, que s’ha convertit en la principal font d’ingressos de la comarca, especialment de la seva franja litoral i de la seva capital, Figueres, ciutat que aglutina la majoria de la població global i que actua com a autèntic centre comercial i administratiu, amb una influència que transcendeix els límits de la mateixa comarca.

FONT:

 

Alt Empordà

DADES DE LA COMARCA

Habitants

103,597 habitants

Superfície

1,339.01 km

Població

77 hab/km2

LlLISTAT DE MUNICIPIS: