Sopars Culturals

El socis varen decidir, en Assemblea General Extraordinària, dissoldre l'associació

  • Ponent:
  • Dia: 15/12/2020
  • Hora: 19:00h
  • Lloc: .
  • Adreça: .
El socis varen decidir, en Assemblea General Extraordinària, dissoldre l'associació

El 15 de desembre de 2020 es va celebrar una Assemblea General Extraordinària amb un únic punt a tractar: la dissolució de l'associació Empordanesos a Barcelona - Entramuntanats, i es va aprovar per unanimitat dels socis asistents.

A l'assemblea del febrer de l’any passat, per evitar la dissolució de l’entitat, que ja es plantejava, es va decidir fer una Junta Gestora amb dos objectius: reactivar les activitats i intentar que sorgís una nova Junta Directiva que donés continuitat a l’Associació Entramuntanats, i es va marcar un any per aconseguir-ho.

Reactivar les activitats es va fer, sobretot amb els sopars de xefs empordanesos portats a Barcelona expresament per fer els sopars entramuntanats, però tot i haver fet convocatòries i moltes gestions personals amb possibles candidats, no hi ha hagut manera d’aconseguir el compromís de ningú per crear aquesta Junta Directiva que havia de donat continuitat a l’Associació.

El termini que s’havia marcat d’un any, acabava el mes d’abril però, donat tot el confinament pel tema del covid19, s’ha allargat fins gairebé finals de 2020, moment en que celebra aquesta assemblea.

Es va constituir una Junta Liquidadora, per decidir el destí dels pocs actius de que es disposa i donar de baixa l’Associació als registres corresponents.

Aquest web encra estarà obert uns mesos per tal que els socis i simpatitzants puguin veure i guardar, si ho creuen oportú, el contingut que reflexteix una etapa de 27 anys dels Entramuntanats

tornar