Calonge

DADES DEL MUNICIPI

 • Codi oficial: 1703400000
 • Ajuntament: 

  Ajuntament de Calonge
  Adreça: Plaça de la Concòrdia, s/n
  Codi Postal: 17251
  Municipi: Calonge
  Telèfon: 972660375
  FAX: 972660806

 • Cens: 10789
 • Superfície: 33.89
 • Altura: 22.00
 • e-mail: ajuntament@calonge.cat
 • web: http://www.calonge.cat
 • Partit judicial: Sant Feliu de Guíxols
 • Gentilici: calongins

ESCUT

Calonge

SITUACIÓ

Calonge

tornar