Vila-Sacra

DADES DEL MUNICIPI

 • Codi oficial: 1723050006
 • Ajuntament: 

  Ajuntament de Vila-Sacra
  Adreça: Castelló, 23  
  Codi Postal: 17485
  Municipi: Vila-Sacra
  Telèfon: 972-507523
  FAX: 972-511862

 • Cens: 627
 • Superfície: 6.05
 • Altura: 16.00
 • e-mail: alcaldia@vila-sacra.cat
 • web: http://www.vila-sacra.com/
 • Partit judicial: Figueres
 • Gentilici: Vila-sacrencs

ESCUT

Vila-Sacra

SITUACIÓ

Vila-Sacra

tornar