Mirades de l'Empordà

Jordi Coca

Jordi Coca

Els territoris que estan sotmesos d'una manera destacada i evident a una força de la natura condicionen el tarannà de la seva gent: viure en zones de terratrèmols, ser prop d'un volcà, habitar una zona de la costa ferotgement sotmesa a la fúria del mar. El vent també condiciona i, segons em sembla a mi, ho fa d'una manera positiva. Quan entra la tramuntana, poderosa, com una mà forta que ens inicia en un secret antic, diem: ja és aquí. Està bé que l'Empordà i la tramuntana siguin com són. A mi m'agraden i m'ajuden a redimensionar-me contínuament.

tornar