Junta

Composició de la Junta General:

 • President:

  Lluís Miquel Martínez Martínez (Guionista audiovisual )

 • Viscepresident:

  Jordi Pau Ballart (Empresari)

 • Secretaria:

  Judith Samaniego Ballart ()

 • Tesorera:

  Esther Ballart Mañes (Enginyera)

 • Vocals:

  • -Mª Dolors Nicolau Ribera (Docencia)
  • -Jordi Ferrer Carabús (Empresari)
  • -Maria Merce Blanco Ribas (Empresària)